Privacy verklaring

Haar op de Hoek V.O.F respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegeven gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en vanaf 25 mei 2018 de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Haar op de Hoek V.O.F kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Haar op de Hoek V.O.F en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Haar op de Hoek V.O.F verstrekt.                         Haar op de Hoek V.O.F kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mail adres

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Haar op de Hoek V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of post) contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, met inbegrip  het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten of diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAART
Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Haar op de Hoek V.O.F bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Haar op de Hoek V.O.F verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FACEBOOK
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk Facebook. Leest u de privacyverklaring van Facebook ( die kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haaropdehoek.nl  . Daarnaast kunt u Haar op de Hoek V.O.F schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over producten en/of diensten, door dit te melden op bovengenoemd e-mailadres.

Haar op de Hoek V.O.F is als volgt te bereiken:
Post adres: Hooghout 64 4817 ED Breda
Inschrijvingsnummer k.v.k  70161739
Telefoon: 076-8877800
E-mail: info@haaropdehoek.nl

AANPASSEN EN PRIVACY STATEMENT
Haar op de Hoek V.O.F  behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.